Te koop

Satisfactie

Je mate van satisfactie of tevredenheid wordt vaak simpelweg bepaald door de verhouding van hoeveel je in een relatie moet stoppen versus hoeveel je er uit haalt. Dit geldt voor positieve als ook voor negatieve zaken. Haal je meer uit een relatie dan je er in hoeft te stoppen dan zul je doorgaans tevreden en meer gebonden zijn aan je relatie dan wanneer je er veel in stopt maar er niets uit haalt.

Positieve zaken die je uit een relatie kunt krijgen en die in een relatie kunt steken hebben met veel zaken te maken. De mate van affectie en aandacht, samen een hobby hebben, de seksualiteit maar ook heel tastbare zaken als geld, een onderkomen of bloemen brengen een positieve bijdrage aan je relatie. Omgekeerd kan het uitblijven van bovenstaande zaken gezien worden als de negatieve aspecten in een relatie. Denk bij negatieve zaken verder aan het vaak hebben van ruzies, meningsverschillen over politiek of maatschappij, of problemen hebben met de vrienden/familie van je partner.

Als je meer positieve dingen uit de relatie haalt dan negatieve dingen dan is dat logischerwijs goed voor je binding aan je relatie. Haal je er minder uit positieve dingen uit dan is dat dus minder goed voor je gebondenheid. Maar je tevredenheid met relatie is meer dan simpelweg een lijstje maken van kosten en baten en die van elkaar aftrekken. Dit heeft namelijk alles te maken met wat je van een relatie verwacht. Als je weinig van een relatie verwacht zul je al snel tevreden zijn. Stel je juist hele hoge eisen aan een relatie dan is er meer nodig om je tevredenheid (en daarmee je gebondenheid) met de relatie in stand te houden. Weten wat je verwachtingsniveau is en welke eisen je stelt is noodzakelijk.