Te koop

Relatietest

De kwaliteit van een relatie is afhankelijk van heel veel factoren. Daarbij komt dat wat voor de een een kwalitatief goede relatie is, dat voor een ander helemaal niet het geval hoeft te zijn. De waardering die mensen hebben voor de kwaliteit van een intieme relatie is zeer subjectief. De enige objectieve maat die te bedenken valt, is wellicht relatieduur. Maar zelfs dat is geen garantie voor een goede relatie dan wel het voortduren van een relatie.

Een veel betere garantie voor het voortduren van een relatie, of deze nu kwalitatief goed is of niet, is de mate van gebondenheid aan een relatie. Deze gebondenheid kan worden bepaald door een aantal losse factoren te wegen. Met de relatietest onder het kopje TEST JEZELF kun je bepalen in welke mate je gebonden bent aan je huidige relatie in vergelijking met anderen.

De test meet een aantal losse factoren die allemaal te maken hebben met het hebben en houden van een relatie. Tezamen bepalen deze factoren je 'commitment' aan een (je huidige) relatie.