Te koop

Commitment

Een belangrijk begrip binnen de wetenschap omtrent relaties is 'commitment'. In het Nederlands laat zich dit het makkelijkst vertalen als 'verbintenis' of 'verbondenheid'. De mate waarin je wel of niet verbonden bent met je relatie is een sterke voorspeller voor het voortbestaan van de relatie. Weinig verbonden zijn met een relatie vergroot de kans op het afbreken van de relatie. Een hoge mate van verbondenheid daarentegen biedt een grote kans op een lange relatie. Daarbij is het niet altijd zo dat de mate van verbondenheid direct iets zegt over de kwaliteit van de relatie al heeft het zeker met elkaar te maken.

Je mate van verbondenheid aan een relatie wordt door een aantal verschillende factoren bepaald. Je tevredenheid in combinatie met de beschikbaarheid van alternatieven, en de mate waarin je (allebei) geïnvesteerd hebt in de relatie zijn heel belangrijk. Daarbij staat of valt je verbondenheid volledig met hoe je zelf tegen al deze factoren aankijkt. Waar jij veel waarde aan hecht telt immers zwaarder mee. Hoe gebonden jij bent aan je relatie in verhouding tot anderen kun je op deze site testen.