Te koop

Alternatieven

De balans tussen wat je in een relatie moet stoppen en wat je eruit haalt, gecombineerd met wat je van een relatie verwacht, bepaalt hoe tevreden je bent met je relatie. Daarbij kun je heel tevreden zijn met een relatie en tegelijkertijd weinig verbonden. Andersom kan ook, iemand die niet tevreden is met zijn/haar relatie kan toch sterk gebonden zijn aan de relatie. Dit heeft alles te maken met het wel of niet beschikbaar zijn van alternatieve partners. Denk bijvoorbeeld aan het wonen op een onbewoond eiland, dat biedt geen alternatieven. Een popidool daarentegen heeft horden potentiële partners om haar heen. Als er geen alternatieve partners zijn, verhoogt dat je mate van gebondenheid aan een relatie, zelfs als je ontevreden bent met die relatie. Andersom kan het zo zijn dat iemand die heel tevreden is met een relatie zich niet sterk gebonden voelt omdat er zo veel goede alternatieven zijn. Voor het inschatten van de sterkte van een relatie is het dus van belang om te weten of er wel of niet goede alternatieve partners zijn.